Heartbleed

Ingen av våre produksjonssystemer er eller har vært berørt av denne feilen.

Det er derfor ikke nødvendig å bytte passord du har hos oss, men det er selvsagt lurt å gjøre dette om du har benyttet samme passord hos en av de andre tjenestene på nettet som er berørt.

Da vi ble gjort oppmerksom på feilen via de mange sikkerhetskunngjøringer som vi overvåker, utviklet vi en sårbarhets-skanner som trålet alle våre egne ip-adresser for feilen. Den fant kun et fåtall systemer, og ingen av dem var eskponert mot internett eller i produksjon.

Hvis du ønsker mer informasjon om Heartbleed, kan du sjekke ut linkene nedenfor, eller ta kontakt med oss direkte.

http://heartbleed.com/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0160

https://www.openssl.org/news/secadv_20140407.txt

  

Sender du lønnslipper på mail?

Sender du lønnslipper på mail, skal den være kryptert i henhold til datatilsynet. Utsendelse av lønnslipper til virksomhetens ansatte, enten på den ansattes private eller jobbrelaterte e-post adresse, må krypteres for å tilfredsstille behovet for konfidensialitet.

Kryptering av lønnsslippen bør skje i lønnssystemet. Dette kan enkelt skrues på i Mamut, sjekk ut denne videoen som viser deg hvordan.

Bruker du annet regnskapsprogram så bør du sjekke om tilsvarende løsning er mulig her, eller ta kontakt med oss for å se på alternativ med kryptert mail direkte fra amail.

  

Sikkerhet i skyen

Norske myndigheter har rett til å få utlevert data og kommunikasjon om de har grunn til å mistenke at du eller ditt firma gjør noe kriminelt. For å få slikt innsyn til dine data på våre servere må de imidlertid ha en rettslig kjennelse.

I den senere tid har det vært mye medieoppmerksomhet rundt USAs Patriot Act, som gir amerikanske myndigheter mulighet for innsyn til data uten en rettslig kjennelse. Det betyr at de kan få innsyn i alle servere som kontrolleres av amerikanske selskaper, uavhengig av hvor serverne står og hvem sine data som ligger på dem. Vi innser at det er ulikt syn på dette spørsmålet, noen (faktisk de fleste amerikanere) synes dette er helt greit mens andre fordømmer praksisen på det sterkeste.

De fleste nordmenn synes i det minste at det er ubehagelig at noen kan overvåke dem – og vet vi egentlig om det kun er kriminell aktivitet som blir overvåket? Historien har dessverre ofte vist annet.

Plasserer du data i vår norske sky, så kan vi uansett garantere at de aldri vil bli utlevert uten en kjennelse fra en norsk rett.

Personvern er noe vi i Adell tar veldig alvorlig!

  

Hvordan opprette en fraværsmelding

Nå i disse sommertider trenger kanskje noen av dere en oppfrisker på hvordan man oppretter en fraværsmelding i amail.

I webmail – gå til “Innstillinger” – velg “mail” på venstre side av menyen og bla ned på siden til du finner “Aktivere fraværsmelding”.